Ulkopuolisen asiantuntijan johdolla toteutettavien palveluiden periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa.

Tarpeesta liikkeelle

Onnistunut hanke on enemmän kuin osiensa summa. Hanke voi olla kehittämishanke, koulutushanke tai esimerkiksi investointihanke. Kehittämisen näkökulmasta on syytä tarkastella kokonaisuutta - taloutta, henkilöstöä, toimintaa ja sen laatua, ympäristöä. Olipa hanketyyppi mikä tahansa, liikkeelle lähdetään tarpeesta - miksi yritys tai organisaatio tarvitsee toimenpiteitä? Mitä asioita halutaan kehittää ja parantaa?

Hankkeen tavoitteet

Järkevällä hankkeella on tavoite; ilman selkeää tavoitetta hankkeen onnistumisen arviointi jää hataraksi. Hanketukea voi saada moniin eri kustannuksiin, kuten kone- ja laiteinvestointien vaatimiin kehittämistoimiin, kehittämistoimien edellyttämiin ostopalveluihin tai esimerkiksi kehittämistoimista aiheutuviin työntekijän palkkauskustannuksiin. Juuri kehittäminen on avainasia hanketta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Asiantuntija opastuksella

Moni asia mahdollistuu hankkeen avulla, mutta usein hankkeen koostaminen voi yrittäjästä tuntua vaikealta ja aikaa vievältä. Asiantuntijapalvelut Ville Puustinen tarjoaa palvelua erilaisissa hankekokonaisuuksissa, jotta yrittäjä voi keskittyä olennaiseen, liiketoiminnan pyörittämiseen.

"Onpa kyse lähes millaisesta kehittämisestä tahansa, yrittäjällä on hyvät mahdollisuudet saada monenlaista tukea, rahoitusta ja ulkopuolista apua hankkeelleen."

- Ville Puustinen

Ripeästi liikkeelle

Hankkeen tarkoitus on selkeyttää asioita, tehostaa toimintaa ja parantaa toimintaympäristöä. Hankesuunnitelman laadinta kokeneen asiantuntijan kanssa sujuu ripeästi - jo yhden tapaamisen aikana asiantuntija pystyy kartoittamaan tilanteen, muodostamaan käsityksen kokonaisuudesta, tavoitteista ja hankkeen tarjoamista hyödyistä.

Aina kannattaa kysyä

Liiketoiminnan kehittämishankkeet tuovat yrittäjälle lisävoimaa ja uusia mahdollisuuksia. Hanke voi olla myös sinun mahdollisuutesi! Ota rohkeasti yhteyttä, asiantuntijapalvelut Ville Puustinen on palveluksessasi!

"Jos jotakin asiaa ei tiedä, kannattaa kysyä. Mahdollisuudet hankkeen toteuttamiseen ja sitä kautta liiketoiminnan kehittämiseen kirkastuvat usein hyvinkin nopeasti."

- Ville Puustinen

Hyödynnä hankkeen mahdollisuudet - kysy lisää siitä, miten hankkeella voidaan edistää myös sinun yrityksesi kehittämistä.

Ville Puustinen

puhelin 050 3790680

Aina kannattaa kysyä

Liiketoiminnan kehittämishankkeet tuovat yrittäjälle lisävoimaa ja uusia mahdollisuuksia. Hanke voi olla myös sinun mahdollisuutesi!

Ota rohkeasti yhteyttä, asiantuntijapalvelut Ville Puustinen on palveluksessasi!

Tilaa uutiskirje

Haluan kirjeet html-muotoiltuna